Açıklama

Kaliforniya da geliştirilen Japon grubu erikler içerisinde en erken olgunlaşan bit çeşittir. Erkenciliği nedenle son yıllarda özellikle Akdeniz sahil kuşağında üretilmeye başlanılmıştır. Ağaçları seyrek dallı, parlak yapraklı olup yayvan taç oluşturur ve kuvvetli gelişir. Meyve yuvarlak, uç kısmı hafif sivrice, kabuk rengi kırmızı, meyve et rengi sarıdır. Meyve sert et dokulu olup raf ömrü uzundur. Dölleyicileri Santa Rosa  ve Myrobalan erikleridir. Haziran ayının son  haftası hasat edilir.